Om Jean Paul Darphin:
Född i Le Havre, Frankrike (Normandie).
Bosatt i Sverige sedan 1971.

Konstutbildning:
Kvällskurser på konstakademin i Le Havre, Frankrike. 1966
Gesällbrev; skylt- och dekormåleri vid Ecole Blot. Reims, Frankrike. 1967-1968
Konstakademin i Le Havre, Frankrike. Grundutbildning med 12 olika ämnen. 1968-1970
Gäststudent i måleri vid Finlands Konstakademi, Helsingfors. 1970-1971
Gäststudent vid Finlands Konstindustriskola, inredningsarkitektur, Helsingfors. 1970-1971.
Kurser i grafiska tekniker; 1973, 1982

Akademisk utbildning:
Universitetsstudier vid Uppsala och Stockholms universitet samt vid arkitekturskolorna i Stockholm och Lund. 1975-1988. Fil.kand vid Stockholms universitet. 1981.
Betyg i bl.a. konstvetenskap, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, varsam ombyggnad, bostadssanering.
Kung. Konsthögskolans Arkitekturskola. Stockholm. Linje: Byggnadsrestaurering. 1989-1992.
ICCROM; Unescos institut i Rom. Architectural Conservation. Internationell utbildning avseende bevarande av kulturhistoriska miljöer och byggnader. 1994.
KTH. Stockholm. Forskarutbildning. Teknik- och Vetenskapshistoria / Industriminnesforskning. 1995-1998.

Yrkesliv:
Konsthantverkare. 1971-74. Verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården som intendent, antikvarie, byggnadsantikvarie, kommunantikvarie. 1978-2012.
Egen konsultverksamhet inom kulturmiljövården i firman Arkindus sedan 1995. Se www.arkindus.net
Har drivit butiker i Malmö, Visby och i Uppsala samt ateljé och galleri i Vallby (Österlen).
Omfattande publicistverksamhet inom kultur- och arkitekturhistoria samt kulturmiljövården; bl.a. artiklar, rapporter och flera böcker.

Konstnärliga meriter:
Samlingsutställningar:

Lunds Konsthall 74, Liljevalchs Konsthall 74, Härnösands Konsthall 75, Uppsala Konsthall 82. Stockholms Konstsalong. Nacka, 2018. Fria fotografers filial 2019. Kulturhuset Stockholm.
Representerad i stadens samlingar; staden Le Havre (Frankrike).
Samlingsutställning: på Galleri Form Forum på temat ”Landskap fr. Österlen, tillsammans med fotografen Torbjörn Larsson. 2015. Samlingsutställning; Stockholms konstsalong. 2018. Samlingsutställning; Fria fotografernas filial; fotosalong. Kulturhuset, Stockholm. 2019. Samlingsutställning; Bläse kalkbruk-Galleriet. Bläse/Lärbro. Juli 2024.
Separata utställningar:
Separata utställningar: på Galleri Form Forum, Vallby. 2012-2016.
Separatutställning; Galleri Svea (Stockholm). 2016.
Separatutställning; Strandbygdsmuseet, Ljugarn. 2018.
Separatutställning; Galleri Upsala; Uppsala, oktober 2019.
Separatutställning; Galleri LennART; Eksta-Gotland, maj 2021.
Separatutställning; Galleri Kronhaga; Fårösund, augusti 2021.
Separatutställning; Bläse kalkbruk-Galleriet. Bläse/Lärbro. 2022.
Separatutställning; Galleriet Wadköpingsrummet; Wadköping. april 2024.

Övrigt:
Skrev poesi (på franska) och medproducerade flera poesiföreställningar; Kulturhuset, Le Havre. 1967-1970.
Har medverkat sedan 2008 i ett 70-tal filmer, TV och fotouppdrag; huvudsakligen reklamfilmer.