I bildgalleriet/konstgalleriet presenteras större del av min konstnärliga produktion genom åren. Där hittar ni äldre som nya verk, sålda eller ännu i lager samt ett urval av arbeten och projekt från studieåren på konstakademier, kurser och andra utbildningar av relevans. Det är nu därför ett stort antal arbeten inom olika konstnärliga grenar och tekniker som presenteras.

Mitt tidigare bildgalleri avvecklades under 2022. I samband med detta försvann även information och texterna som hörde ihop med bilderna och det kommer att ta lång tid att återskapa dem i sin helhet. Nu pågår en återuppbyggnad och en utveckling av bildgalleriet. Under tiden kan ni kontakta mig om ni önskar ytterligare uppgifter, om särskilda konstverk; storlek, material, mått, pris, m.m.

I galleriets huvudmappar/kategorier, nedan, hittar ni bilder och information om enskilda konstverk (i några av gallerierna) samt under huvudmappen "Foto", fristående mappar/album med fotoserier. Huvudmappar och innehåll kompletteras och justeras allt efter. Välj galleri, se sedan allmän information om galleriet. Välj vidare bilden som är av intresse och se eventuellt textraderna under den förstorade bilden; uppgifter om titel, mått, inramning m.m.
Akvareller
Akryl / Oljor
Krokier / Teckningar
Foto / Fotokonst
Äldre verk - Blandade tekniker
Grafisk formgivning
Formgivning/Mönster/Dekor
Utställningar / Studio
Grafik / Grafisk konst
Skylt- och dekormåleri
Inredning / Möbler / Föremål