Blog Image

Form Forum Studio

Art - Design - Handicraft - Studio

Information om verksamheten i och kring Form Forums ateljé/studio; tidigare i Vallby på Österlen med galleri, sedan på Gotland och numera med ateljé i Örebro.

För kontakt se formforum.net
Se även mitt konstgalleri
Se min CV - Jean Paul Darphin

Se mitt konstgalleri på formforum.net !!!

Form Forums ateljé/studio, Om mig / Jean Paul Darphin Posted on 2019-10-15 16:37:09

Vill ni bläddra genom min konstproduktion kan ni hitta mitt bildgalleri genom huvudmenyn på Form Forums hemsida. Välj ”Galleri – Egen konst”.

Eller klicka på bifogade länk här https://konstgalleriet.formforum.net/home/

I det digitala galleriet hittar ni äldre och nya verk, upplagda i olika album; t.ex. akvareller, målningar, teckningar och serier med konstfoto.

Om ni öppnar en bild, kan ni få detaljerade uppgifter om verket (nr, namn, teknik, mått, sålt om så är fallet, m.m.). För att se dessa uppgifter skall ni klicka på de tre vertikala punkter som syns över bilden i menyn. Därefter ska ni välja ”information”, i spalten som visas. För pris och mera uppgifter, kontakta mig.CV. Jean Paul Darphin

Om mig / Jean Paul Darphin Posted on 2012-06-19 00:11:14

Om Jean Paul Darphin:
Född i Le Havre, Frankrike (Normandie).
Bosatt i Sverige sedan 1971.

Konstutbildning:
Kvällskurser på konstakademin i Le Havre, Frankrike. 1966
Gesällbrev; skylt- och dekormåleri vid Ecole Blot. Reims, Frankrike. 1967-1968
Konstakademin i Le Havre, Frankrike. Grundutbildning med 12 olika ämnen. 1968-1970
Gäststudent i måleri vid Finlands Konstakademi, Helsingfors. 1970-1971
Gäststudent vid Finlands Konstindustriskola, inredningsarkitektur, Helsingfors. 1970-1971.
Kurser i grafiska tekniker; 1973, 1982

Akademisk utbildning:
Universitetsstudier vid Uppsala och Stockholms universitet samt vid arkitekturskolorna i Stockholm och Lund. 1975-1988. Fil.kand vid Stockholms universitet. 1981.
Betyg i bl.a. konstvetenskap, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, varsam ombyggnad, bostadssanering.
Kung. Konsthögskolans Arkitekturskola. Stockholm. Linje: Byggnadsrestaurering. 1989-1992.
ICCROM; Unescos institut i Rom. Architectural Conservation. Internationell utbildning avseende bevarande av kulturhistoriska miljöer och byggnader. 1994.
KTH. Stockholm. Forskarutbildning. Teknik- och Vetenskapshistoria / Industriminnesforskning. 1995-1998.

Yrkesliv:
Konsthantverkare. 1971-74. Verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården som intendent, antikvarie, byggnadsantikvarie, kommunantikvarie. 1978-2012.
Egen konsultverksamhet inom kulturmiljövården i firman Arkindus sedan 1995. Se www.arkindus.net
Har drivit butiker i Malmö, Visby och i Uppsala samt ateljé och galleri i Vallby (Österlen).
Omfattande publicistverksamhet inom kultur- och arkitekturhistoria samt kulturmiljövården; bl.a. artiklar, rapporter och flera böcker.

Konstnärliga meriter:
Samlingsutställningar:

Lunds Konsthall 74, Liljevalchs Konsthall 74, Härnösands Konsthall 75, Uppsala Konsthall 82. Stockholms Konstsalong. Nacka, 2018. Fria fotografers filial 2019. Kulturhuset Stockholm.
Representerad i stadens samlingar; staden Le Havre (Frankrike).
Samlingsutställning: på Galleri Form Forum på temat ”Landskap fr. Österlen, tillsammans med fotografen Torbjörn Larsson. 2015. Samlingsutställning; Stockholms konstsalong. 2018. Samlingsutställning; Fria fotografernas filial; fotosalong. Kulturhuset, Stockholm. 2019. Samlingsutställning; Bläse kalkbruk-Galleriet. Bläse/Lärbro. Juli 2024.
Separata utställningar:
Separata utställningar: på Galleri Form Forum, Vallby. 2012-2016.
Separatutställning; Galleri Svea (Stockholm). 2016.
Separatutställning; Strandbygdsmuseet, Ljugarn. 2018.
Separatutställning; Galleri Upsala; Uppsala, oktober 2019.
Separatutställning; Galleri LennART; Eksta-Gotland, maj 2021.
Separatutställning; Galleri Kronhaga; Fårösund, augusti 2021.
Separatutställning; Bläse kalkbruk-Galleriet. Bläse/Lärbro. 2022.
Separatutställning; Galleriet Wadköpingsrummet; Wadköping. april 2024.

Övrigt:
Skrev poesi (på franska) och medproducerade flera poesiföreställningar; Kulturhuset, Le Havre. 1967-1970.
Har medverkat sedan 2008 i ett 70-tal filmer, TV och fotouppdrag; huvudsakligen reklamfilmer.