Några snapshots från det pågående arbetet med nya akvareller; till den kommande utställningen i oktober!