Nu är mitt bildgalleri åtkomligt igen på www.formforum.net! Se i menyn: ”Galleri – Egen konst”.

One.com hade ändrat länken i samband att de gjorde om sitt galleriverktyg till one.photo! Den nya layouten är dock sämre. Nu måste man välja info när man väljer
en bild; för att få reda på uppgifter om bilden; titel, teknik, mått
m.m.

I konstgalleriet hittar man många äldre och aktuella verk; även arbeten från studieåren på akademierna. Där visar jag verk som är privata, sålda eller till salu; alster som tidigare ställt ut i olika sammanhang eller som aldrig visats.

Galleriet är fortfarande under uppbyggnad. Kategorierna kompletteras eller skapas, likaså informationen som hör samman med varje bild.

Kontakta mig om ni har frågor!

För galleriet se hemsidan www.formforum.net eller använd länken nedan!

http://konstgalleriet.formforum.net/#collections


”m/s Fortuna eller kärleken förlist”: 1984. Olja/akryl på duk 120×90. Ett av de äldre verken som jag nu presenterar.