Några bilder ur serien ”Hängande tvätt”. Tematiska akvarellstudier utförda i år och som ingår i påskutställningen ”I går – I dag”.