Sommarutställning på temat ”Avtryck från Österlen”

Torbjörn Larsson; foto – Jean-Paul Darphin; måleri

Öppet: torsdag – söndag. kl. 13 – 17

Mer information tillkommer snart.

I en gemensam utställning och med skilda tekniker och uttryck skildrar vi avtryck, intryck, upplevelser av karaktäristiska platser och miljöer samt årstider och väderlekar som präglar bygderna omkring oss.

Torbjörn Larsson, f. 1968.
Torbjörn växte
upp på en liten gård i Östergötland. Blev tidigt intresserad av fotografi och
har de senaste 20 åren levt på uppdragsfotografi för tidningar, företag och
myndigheter. Den dokumentära bilden är det som främst intresserat honom och det
har fört honom på reportageresor runt om i världen. Han har bott längre
perioder i Köpenhamn, New York, Sydney och Jerusalem Det är först på senare år
som landskapet börjat intressera honom, fotografiskt, då det alltid fanns
omkring honom när han växte upp.
Utbildad bl.a. vid Kungl. konsthögskolan, Berghs; International Center of Photography i New York.

Han är bosatt
sedan 2010 på Österlen och medlem i Östra Skånes Konstnärsgille. Representerad
av Redux Pictures i New York. Driver galleriet ”Vardagsrummet” i Borrby.

Mera om Torbjörn: www.torbien.com

Foto Torbjörn Larsson. Ale stenar.

Jean-Paul Darphin, f. 1948.
För CV, se ”om mig”; under kategorier i högerspalten.
Född i Le Havre, Frankrike; bosatt i Sverige sedan 1971.
Konstnär, formgivare; kultur-, industri- och arkitekturhistoriker; verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården som antikvarie och byggnadsantikvarie sedan 1978.
Har ateljé och galleri i Vallby sedan 2011.

Akvarell JP Darphin. Efter skörden 2.