Under Hakas utställningsperiod visade och berättade Katarina Sundkvist Zohari, hur hon skapar sina keramiska skulpturer.