Under Hakas utställningsperiod
bjöd även Anna-Karin Brus på en musikalisk performance. Anna Karin är inte endast bildkonstnär, hon är även musiker och utforskar gränserna mellan elektronisk musik och bildkonst.
Med sin bakgrund som musiker i det okonventionella
popbandet Differnet, technopopbandet Liminals, samt som ena halvan duon
Brus/Bodén som gjort flertalet ljudkonstverk, installationer och performances
de senaste åren, utforskade Anna-Karin
Brus i sin lilla föreställning själv vad hennes efternamn betyder.