Nu är det mesta inramat och hängningen är till stor del klar! Återstår, justeringar, röjning, städning, tekniska förbättringar, märkning och listor OCH den stora utmaningen! Snöröjning och skyltning utomhus! Må vädret vända!