Affärsfastigheten, som är sammankopplad med vårt bostadshus, är i första hand avsedd för uthyrning till kulturaktiviteter. Ni kan hyra lokalen för utställningar, kurser, föredrag och mindre aktiviteter av kulturell karaktär.
Lokalen kan hyras för en dag, en helg, per vecka eller t.ex. för hela sommarsäsongen. Förutsättningarna är naturligtvis olika beroende på tidpunkten under året.

Genom följande länken kan ni nå ett fotoalbum med beskrivande bilder av fastigheten, den renoverade utställningslokalen samt platsen och omgivningen i Vallby.

Bilder galleriet


Några bilder från invigningen, under påskveckan 2012


Vi fortsätter att förbättra lokalen, färdigställer detaljer, kompletterar, justerar!

Kontakta oss för mer information! 070-713 11 15 eller maila formforum@glocalnet.net