Konstrundorna i Skåne 6/4 – 15 /4.
Följ länken nedan för information

http://konstrundan.skane.com/

Konstrundan i östra Skåne följ evenemangslänken

http://konstrundan.skane.com/

Konstrundan i östra Skåne

http://www.oskg.nu/konstrundan