Form Forum får snart en ny hemsida under tidigare adress www.formforum.net

På nuvarande startsida kan ni hitta länken till gamla Form Forum och den nedlagda verksamheten i Uppsala. Denna sida innehåller mycket information om skandinaviska designklassiker från framför allt 1950-, 60- och 70-talen; vilket är av intresse för många.

Där finns också länken till Arkindus, och min konsultverksamhet inom kulturmiljövården. Se www.arkindus.net